Waarom is praktische filosofie als therapie juist nu zo relevant?

Want als we vastlopen in ons leven, zijn we tegenwoordig dan sneller geneigd de makkelijke weg te kiezen?Doen we aan symptoombestrijding en zijn we alleen gericht op snel resultaat? Onder druk van externe verwachtingen (ook van onszelf), waardoor we voorbijgaan aan diepere oorzaken en grondbeginselen?

Durven we geen fundamentele vragen te stellen, existentiële vragen die raken aan de diepste pijn en angsten van jou als mens?

Dit gaat over geduldig zijn met alles dat geen antwoord kent en probeer te houden van de vragen zelf. Leef jij jouw droom? Of droom jij je leven? Heb jij de regie en eigenschap over je eigen leven, over de keuzes die je maakt? Want wie leidt jouw leven?

Praktische filosofie gaat over zelfstandig denken, over denken in overeenstemming met jezelf, recht doende aan je eigen, liefst scherp en in eigen woorden geformuleerde waarden. Het gaat over het onderzoeken van je eigen ervaringen op hun betekenis. In een taal waarin subtiele waarneming en heldere intelligentie is verwerkt. Taal waarmee we elkaar en onszelf lezen, duiden en beroeren.

De praktische filosofie is een (nogal) actieve wijze van in de wereld staan waarin je je niet gedachteloos klem laat zetten door anderen en jezelf, en evenmin laat gijzelen door ideeën en gevoelens die niet (meer) de jouwe zijn. Gemakkelijk is dat allemaal niet! Nuttig wel. Zo te leven zal psychotherapie voorkomen (maar niet in alle situaties en levens).
Je komt in beweging door het bevragen en ontdekken van wat je aanneemt als deel van jezelf. Je leert minder moeite te krijgen om dingen in het ongewisse te laten en ze niet hoeven te verklaren, om op een andere manier aanwezig zijn. Je leert zelf de regie te nemen over je leven zodat je toekomstige problemen zelf kan overzien, aanpakken en oplossen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000065621002461184/

×