Ons leven is een aaneenschakeling van aannames oftewel veronderstellingen. Veel aannames nemen we aan als waar en verzuimen te checken of de aanname klopt.

Zijn er aannames waarvan we kunnen aannemen dat ze waar zijn omdat ze sociaal geaccepteerd zijn? Omdat het ooit is aangetoond in de wetenschap, omdat je moeder het heeft gezegd en die heeft het weer van haar moeder?

Ook onze omgang met anderen baseert zich voornamelijk op aannames, het lijkt een vorm van projectie om vanuit een veilig gevoel in je conformation bias* aangenomen veronderstellingen te denken en daar de ander in te herkennen. Maar kan je zo de ander kennen?

Kunnen we stellen dat we bepaalde veronderstellingen voor waar aannemen omdat we ons daar veilig bij voelen, omdat het ons een vorm van zekerheid geeft? En we van daaruit de wereld kunnen (ver)kennen, ons bedrijf kunnen opzetten en leiden, ons staande houden en functioneren in de maatschappij?

Wanneer wordt een aanname een waarheid waarop wij denken bewuste keuzen te maken, waarin we denken op onze intuïtie te kunnen varen, reductionistische, deductische of holistische rationele keuzes maken. Wat als je uitgaat van wantrouwen, de aanname dat je mensen eigenlijk niet kan vertrouwen op basis van aannames en daar beleid op maakt. Of veronderstellen dat mensen niet in staat zijn zonder leiding hun werk te doen op basis van aannames of veronderstellen dat mensen beter geen zelfbeschikking kunnen hebben over hun lijf op basis van aannames en hypothesen.

Wat als je een beschadigd zelfbeeld hebt en de aannames die gevormd worden door dit zelfbeeld een basis zijn voor keuzes die je maakt in leven.

Wat als we een reductionistische kijk hebben op mens en natuur en daar beleid op maken met bedrijven, waarbij de dood wordt ontkend(genegeerd) en een darwinistische kijk op het leven het beleid bepaalt, welke aannames zouden hieraan ten grondslag liggen.

Wat als we een dualistische kijk hebben op mens en natuur en je bent geschapen naar een evenbeeld van God, welke aannames zitten er verborgen in dit mensbeeld. Welke aannames zitten er verborgen in je culture achtergrond en je geloof?

Hoe worden we bewust van onze aannames, veronderstellingen als het allemaal niet meer klopt, wat zijn de signalen.

Welke aannames liggen er ten grondslag aan een burn-out, kinderen met ADHD, mensen met depressiviteit, angsten, waarom slikken we pillen, gaan we met z’n allen naar de yoga. Wat is er mis met de natuur en gaan we fietsen en rennen in de sportschool, waarom vervuilen we met zijn allen het milieu, kopen we ons oneindig gelukkig.

Waarom is het zo moeilijk bepaalde veronderstellingen oftewel aannames los te laten, of te herzien, en stagneert daardoor de ontwikkeling, flexibiliteit, verandering en reflectie?

Welke veronderstellingen liggen verborgen in dit stuk?

We kunnen beginnen met vragen te stellen en te onderzoeken welke aannames ten grondslag liggen aan het denken en doen. Zo kan de twijfel en het onderzoek de deur openen naar openheid, flexibiliteit en verandering, nieuwe inzichten die zorgen voor een andere dynamiek in het echt denken, voelen en doen.

*aanname: is ‘voorondersteld gegeven’, Synoniemen zijn veronderstelling, hypothese.

*Conformation bias: is de cognitieve bias die mensen hebben om waarde te hechten aan informatie die hun eigen voorkeur en hypotheses bevestigen.

https://www.temee-coaching.nl/#socratisch

https://nl.wikipedia.org/wiki/Socratische_methode

×